14/07/1626, 18

14/07/1626, 18

18 Over het door de RvS verstrekte advies d.d. 14 juli en de bijgaande memorie van de commissaris van de schepen is besloten nader commentaar te vragen van de gedeputeerden te velde.