14/07/1626, 2

14/07/1626, 2

2 Naar aanleiding van brieven d.d. 13 juli van de Admiraliteit te Rotterdam is besloten, conform het vorige schrijven van 6 juli, dit College te gelasten het officieel vastgestelde ontslag van Hendrick Juriens te effectueren.