14/07/1626, 3

14/07/1626, 3

3 De kapitein van de garde van Z.Exc. heeft bij memorie gevraagd ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg voor twaalfhonderd man aan wapens te mogen uitvoeren.
HHM houden dit in beraad.