14/07/1626, 6

14/07/1626, 6

6 Schipper Hans Loon uit Hamburg verzoekt mede namens zijn reders en bevrachters teruggave van zijn bij Ritzeb├╝ttel in beslag genomen en naar Amsterdam gebracht schip met goederen. Het verzoek wordt ondersteund door een brief van de stad Hamburg d.d. 13 mei.
HHM verwijzen partijen naar de justitie in Amsterdam.