14/07/1626, 8

14/07/1626, 8

8 Naar aanleiding van de aanbevelingsbrieven van de stad Amsterdam d.d. 11 juli is op het meegestuurde rekest akte verleend dat de Republiek de stad Keulen en haar ingezetenen altijd als neutraal heeft beschouwd en dat nog steeds doet.