14/07/1626, 9

14/07/1626, 9

9 Naar aanleiding van de declaratie van Pieter Reael van kosten voor provisiegelden, briefport, vacaties en vracht en gezien het advies van de Generaliteitsrekenkamer is besloten ordonnantie te depĂȘcheren van 333 gld. 1 st. 2 p.