16/07/1626, 3

16/07/1626, 3

3 De heer van Batenburch is toegestaan zijn koren en hooi uit Batenburg te verkopen aan de inwoners van Ravenstein, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Een eventueel overschot mag alleen naar plaatsen onder garnizoen van HHM worden gebracht.
Over een verzoek van dezelfde Batenburch en de ingezetenen van Stein wordt advies gevraagd aan de RvS. Het betreft de verkoop van koren en ander gewas in Maastricht en Luik en omgeving.