16/07/1626, 6

16/07/1626, 6

6 In een door de heer van Rumen overreikte memorie is verzocht om teruggave van de van de burgers van Essen door het garnizoen van Emmerik [Emmerich] afgenomen goederen.
De RvS wordt om advies verzocht.
Op verzoek van Rumen in zijn hoedanigheid van agent van de keurvorst van Brandenburg wordt hem kopie toegestaan van de door Spirinck bij zijn vertrek afgegeven stukken.
In een andere memorie klaagt Rumen uit naam van de keurvorst over het garnizoen te Emmerik dat in Elberfeld [Wuppertal] overlast veroorzaakt en met name de huizen van de burgers Caspar Trowijn en Engelbert Brausz heeft geplunderd. Naast restitutie van hetgeen is afgenomen wordt verzocht dit soort optreden te voorkomen.
Het verzoek gaat voor advies naar de RvS.