16/07/1626, 1

16/07/1626, 1

1 Het beraad over het rekest dat namens de burgerij van Breda is ingediend, is hervat.
Besloten wordt 17.000 gld. uit te keren aan servitiën vanaf het moment dat er een garnizoen in de stad heeft gelegen en zolang daar de gemene middelen zijn geheven. Bovendien wordt op goede gronden nog 17.000 gld. toegekend, maar zonder dat dit een precedent schept. Het bedrag mag uitsluitend ten goede komen aan degenen die daadwerkelijk recht hebben op servitiën, niet aan personen die aandelen daarin tegen een lage prijs hebben opgekocht.