16/07/1626, 10

16/07/1626, 10

10 Het advies van de RvS d.d. 10 juni over het verzoek van Jonas van Padburch is gelezen.
De zaak wordt opgeschort tot nader beraad.