16/07/1626, 11

16/07/1626, 11

11 Vernomen is dat de bevelhebber op de kust van Vlaanderen Philips van Dorp zich met andere schepen om onbelangrijke redenen van de kust heeft verwijderd richting Duins [Downs] en elders.
Hem zal in strenge bewoordingen worden opgedragen zijn wacht waar te nemen. Z.Exc. zal ook worden gevraagd dit aan de kapitein te schrijven.