16/07/1626, 15

16/07/1626, 15

15 Rantwijck, Schagen en de overige gecommitteerden, tezamen met Hugen, Veltdriel en De Bie uit de RvS hebben verslag gedaan van hun overleg met Z.Exc. inzake de verdediging van de Maas en de Waal tegen vijandelijke lopers.
Er is gesproken over diverse voorstellen maar een definitief besluit wordt nog in beraad gehouden.