16/07/1626, 9

16/07/1626, 9

9 De RvS adviseert d.d. 14 juli op de brief van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. ... 1 dat de plattelandsbewoners onder contributie volgens de inhoud van de sauvegarden en het plakkaat niet kan worden belet hun eigen gewas in steden aan weerszijden ter markt te brengen.
Totdat er nader over het plakkaat is besloten laten HHM het hierbij.

1 Datum niet ingevuld.