17/07/1626, 1

17/07/1626, 1

1 Het concept van de brief aan de magistraat van Amsterdam inzake Barent Tapkens is vastgesteld. Dat geldt ook voor de conceptbrief aan Joachimi die vergezeld zal gaan van een schrijven van gelijke strekking aan de Engelse koning. Beide brieven worden eerst voorgelegd aan Z.Exc.