17/07/1626, 10

17/07/1626, 10

10 Op het verzoek van de Magelhaense Compagnie is besloten dat de president de griffier zal ontbieden en hem aanzeggen dat het de wens van HHM is dat de partijen kort en goed recht wordt verschaft.