17/07/1626, 14

17/07/1626, 14

14 Over het schrijven van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 15 juli met bijgevoegd rekest van Claes Adriaensz. van Mulick zal eerst de heer van Hemert worden gehoord.