17/07/1626, 15

17/07/1626, 15

15 Ambassadeur Thomassen heeft zijn uiteenzetting schriftelijk ingeleverd.
De president zal het stuk eerst aan Z.Exc. voorleggen.