17/07/1626, 17

17/07/1626, 17

17 Muntmeester-generaal Nispen heeft ter vergadering gerapporteerd dat de magistraat van Deventer erg langzaam te werk gaat in de zaak tegen de gevangen muntmeester.