17/07/1626, 21

17/07/1626, 21

21 Naar aanleiding van het verslag van Rantwijck over het beraad over de beveiliging van de Maas en de Waal is besloten deze zaak door Z.Exc. en de gecommitteerden te laten beslissen.