17/07/1626, 24

17/07/1626, 24

24 Holland heeft opnieuw aangedrongen op een vervanging van de gedeputeerden te velde door het college van de RvS op het moment dat het leger zich heeft gepositioneerd. De overige provincies willen de besluiten d.d. 12 en 14 juli handhaven, maar kunnen instemmen met een deelname van enkele gecommitteerden uit de RvS naast de gedeputeerden te velde, indien Z.Exc. dat raadzaam acht.