17/07/1626, 25

17/07/1626, 25

25 De gedeputeerden van Utrecht hebben voorgesteld het beraad over de IJssel te hervatten.
Besloten is dit uit te stellen tot morgen.