17/07/1626, 26

17/07/1626, 26

26 Na hervatting is inzake de betaling van het regiment Candale en de dertien ruitercompagnie├źn besloten dat de ontvanger-generaal op het Franse subsidie, desnoods versterkt met het krediet van Holland, 200.000 gld. zal proberen te lenen gedurende zes maanden. Deze provincie zal binnen vier maanden uit de nu uit Frankrijk gekomen wissels worden voldaan. Indien dat mislukt, beloven de overige provincies na afloop van de termijn van zes maanden op een petitie van de RvS hun aandeel in de 200.000 gld. te leveren. Anders zal Holland het bedrag mogen inhouden op zijn maandelijks aan de ontvanger-generaal over te maken ordinaris consenten.
De ontvanger-generaal is gelast de lening te regelen op een hem te geven akte van zowel de Staten-Generaal als de Staten van Holland . De laatsten willen daartoe wel een akte conform het bovenstaande van HHM.