17/07/1626, 27

17/07/1626, 27

27 De president deelt mee dat hij met Z.Exc. heeft gesproken over het voorstel van ambassadeur Thomassen. Hij heeft laten weten zich te excuseren vanwege zijn op handen zijnde vertrek naar het leger. HHM zouden zich zijns inziens niet kunnen onttrekken aan het voorstel.
Culemborg zal de Deense gezant voorleggen dat het beter is eerst bij de Franse ambassadeur te peilen of hij een gelijkluidende opdracht van de Franse koning heeft ontvangen. Zodra HHM daarover zijn geïnformeerd zullen zij een definitieve beslissing nemen.