17/07/1626, 8

17/07/1626, 8

8 Marcus de Bie, commandant van Loevestein, verzoekt restitutie van voorgeschoten bedragen aan Abraham Wouters en voor de nagelaten schulden van Samuel Prins. Ook zoetelaar Hendrick Mulder verzoekt om teruggave van hetgeen hij heeft voorgeschoten aan Prins.
Thesaurier De Bie moet advies uitbrengen.