18/07/1626, 4

18/07/1626, 4

4 Het stadje Werth, toebehorend aan de graaf van Cuijlenburch, voert in een rekest aan dat talrijke gezinnen vanwege de religie uit Bocholt zijn verjaagd en in Werth neerstrijken. Daardoor is een tekort ontstaan aan zowel levensmiddelen als goederen die de nieuwe ingezetenen, meest ambachtslieden, voor hun bedrijf nodig hebben. Zij vragen de toevoer van de benodigdheden, die door de stad Rees wordt geweigerd, toe te staan.
De RvS wordt om advies gevraagd.