18/07/1626, 10

18/07/1626, 10

10 Naar aanleiding van het antwoord van licentmeester Oostermans op zowel de brief van HHM d.d. 4 juli als het hem 30 juni toegezonden uittreksel van een andere brief en advies, is besloten de heren Antwerpen en Vosbergen te committeren tot een nader onderzoek van deze kwestie. Op grond van hun rapport zal nader worden beslist.