18/07/1626, 11

18/07/1626, 11

11 Op aanschrijven van de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 26 juni wordt Dirck Lubbers commissie verleend als raad ter Admiraliteit te Dokkum. De president heeft hem de eed afgenomen.