18/07/1626, 13

18/07/1626, 13

13 Mathijs Lodewijcxz, voormalig commies en controleur en ook tijdelijk collecteur van de konvooien en licenten in Goch, verzoekt voorschrijven aan de Rotterdamse Admiraliteit om in plaats van de ontslagen Hendrick Jurien te worden benoemd als chercher te Nijmegen.
HHM laten apostilleren dat zijn rekest met de op 17 april door de Admiraliteit verleende akte waarin Lodewijcxz de eerstvolgende opvolging in het chercherambt wordt toegezegd, naar de Admiraliteit gaat voor advies.