18/07/1626, 14

18/07/1626, 14

14 Adriaen Thomas Roloffsz. en Aulken Adriaensdr. weduwe van Tieleman Jacobsz., allebei uit Sprang in de Langstraat, is op attestatie en tegen cautie en tegen betaling van Bosch' licent naar gewoonte toegestaan elk een stel paarden voor de landbouw te halen.