18/07/1626, 17

18/07/1626, 17

17 Het schrijven van het kapittel te Xanten gaat met de bijgevoegde lijst waarop de hoeveelheid verzochte levensmiddelen is opgegeven eveneens voor advies naar de RvS.