18/07/1626, 19

18/07/1626, 19

19 Randwijck, Schagen en Beaumont hebben verslag gedaan van hun gesprek met advocaat Brasser dat over de volgende vier punten ging. Ten eerste, of het oude contract met de Amsterdamse kooplieden Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser nog wordt voortgezet. Ten tweede, of de 150.000 gld. die men nog schuldig is van het door de heren verstrekte voorschot, zo spoedig mogelijk wordt gerestitueerd. Ten derde, of het door hen over de maanden februari en maart verstrekte en lang uitstaande voorschot zal worden gedekt door de eerstvolgende betaling door Venetiƫ. Ten vierde, of hun de rente van de voorgeschoten bedragen naar rato naar de tijd toekomt.
De gecommitteerden is verzocht de punten te voorzien van hun schriftelijk advies. Ook moeten zij proberen Brasser over te halen de 150.000 gld. tegen een redelijke rente nog met een jaar te verlengen.