18/07/1626, 20

18/07/1626, 20

20 De RvS meent dat het verzoek van Walter Ogelbee om een traktement en een tegemoetkoming in de kosten die hij maakt voor de oude kwartiermeester ongegrond is.
HHM besluiten conform het advies, maar omdat de suppliant dienst doet en een paard moet onderhouden wordt, ook volgens het advies, de oude kwartiermeester Meesterton opgedragen de helft van zijn traktement aan Ogelbee te doen toekomen.