18/07/1626, 3

18/07/1626, 3

3 Conform de resolutie van gisteren is Doublet gemachtigd tegen een redelijke rente het bedrag van 200.000 gld. te lenen op het Franse subsidie. Bij akte is vastgelegd dat lening en rente zijn verbonden met de Franse gelden en niet op de gemene middelen en imposten van de Generaliteit verhaald mogen worden.
Ook de akte die de Staten van Holland wensen te hebben voor het krediet waarmee zij de lening voor het regiment Candale, de compagnieën van Haulterive en de dertien ruitercompagnieën versterken, is conform het besluit van gisteren vastgesteld.