18/07/1626, 8

18/07/1626, 8

8 Als revisoren voor de WIC zijn genomineerd de raadsheren Kelffken, Van den Honert, Coorn, Couwenburch, Helsdingen, de pensionaris Cats en de secretaris Croock. Hun namen zullen aan de betrokken partijen worden gegeven. Die moeten eventuele bezwaren binnen veertien dagen kenbaar maken.