18/07/1626, 9

18/07/1626, 9

9 J. Schagen, ontvanger en commies te Steenbergen, schrijft d.d. 15 juli dat er sinds het sluiten van de licenten alleen enkele halve vaten bier zijn betrokken door de dorpelingen, aangezien de inwoners van Steenbergen zichzelf voorzien door middel van de bebouwing van de grond die onder de stad valt. Ook heeft hij uit goede bron vernomen dat de inwoners van Roosendaal hun benodigdheden niet alleen uit Bergen op Zoom betrekken, maar ook via een tweede lijst op Dordrecht.
Om deze fraude te beletten zullen de inwoners van Roosendaal, net als alle andere plattelandsbewoners, hun levensmiddelen uitsluitend uit de dichtsbijzijnde stad, Bergen op Zoom, en tegen een vastgestelde lijst mogen halen. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden bericht de licentmeester te Dordrecht op te dragen dat hij zich aan dit besluit moet houden.