19/07/1626, 3

19/07/1626, 3

3 Arent van Cruijs, licentmeester te Deventer, schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 11 juli wat de dorpen in Overijssel aan provisie halen uit de grote steden en op welke lijsten dat gebeurt.
Brief en lijst gaan naar de RvS voor advies.