19/07/1626, 5

19/07/1626, 5

5 Agent Mibaise heeft zijn rekening met toebehoren opgestuurd en blijft 376 gld. 14 st. schuldig; hij zegt dat bedrag op rekening te zullen inhouden.
Ook bericht hij dat gedurende zijn verblijf in Parijs het schip van kapitein Antony Jansz. in de haven van Calais is vergaan. Het schip had bijtijds afgevoerd kunnen worden als de gouverneur kapitein Kleutert had toegestaan het met zijn knechten de haven uit te roeien.
De rekening en bijbehorende documenten gaan naar thesaurier De Bie.