19/07/1626, 1

19/07/1626, 1

1 Via Magnus Zeestet, kamerjonker van de Deense koning, is een schrijven van Z.M. d.d. Wolffenbüttel 30 juni ontvangen. Hij verzoekt HHM ten behoeve van de prins van Transsylvanië 30.000 rijksdaalder over te maken naar Constantinopel [Istanbul] ter voldoening van zijn aandeel in de 10.000 rijksdaalder per maand die de prins nodig heeft voor de veldtocht in Silezië. Z.M. stuurt de graaf van Mansfeld en de hertog van Weimar met krijgsvolk en paarden die kant op. Het bedrag kan in mindering worden gebracht op drie maanden van het subsidie voor Denemarken. Als het geld dat de Deense koning op grond van de alliantie toekomt al is geleverd, verzoekt hij HHM de 30.000 rijksdaalder voor te schieten op de nog komende maanden.
De zaak wordt in nader beraad genomen.