19/07/1626, 2

19/07/1626, 2

2 Commies Kien verzoekt naast de veertien conducteurs die hem ter beschikking staan, nog eens acht extra te mogen aannemen. Van de 22 conducteurs zou hij er vier te paard willen uitrusten.
Kien moet zich wenden aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde voor een beslissing over zijn verzoek.