19/07/1626, 4

19/07/1626, 4

4 De gedeputeerden te velde hebben akte verzocht voor bode Wijnant Barentsz. die met alle bagage van de gedeputeerden naar het leger reist en van alle gouverneurs, commandanten, kapiteins van oorlogsschepen alle hulp moet krijgen voor geleide- en reispaarden en dergelijke.
De akte zal worden opgemaakt.