20/07/1626, 3

20/07/1626, 3

3 De gisteren door Vosbergen aan Z.Exc. meegedeelde conceptbrieven voor de Engelse koning en Joachimi zijn vastgesteld. Joachimi krijgt een kopie van de brief van Z.M., de door Carleton overhandigde memorie en het antwoord van HHM.