21/07/1626, 10

21/07/1626, 10

10 Langerack schrijft d.d. Parijs 10 en 11 juli over verschillende zaken. Zo bericht hij dat uitgegaan mag worden van de levering van de beloofde 620.000 gld.
Ook schrijft hij over het gerechtelijk onderzoek naar de hertog van Vendôme die stelt uitsluitend door het parlement van Parijs te mogen worden berecht. De hertog heeft restitutie van het hem voor het gouvernement van Bretagne beloofde geld geweigerd. Twee soldaten die te vrijelijk ten gunste van Vendôme hadden gesproken zijn bestraft en terechtgesteld.
Langerack schrijft eveneens over de goede verstandhouding die bestaat tussen Lodewijk en zijn broer en over het vertrek van de koning van Nantes naar Blanet en andere zeehavens. Het lijkt erop dat hij niet voor het einde van de oogstmaand naar Parijs zal terugkeren.