21/07/1626, 12

21/07/1626, 12

12 Naar aanleiding van een remonstrantie van Nispen is, wat zijn eerste punt aangaat, besloten de magistraat van Deventer pas te schrijven over de trage procedure in de zaak tegen Claes Meinertsz. als Nispen en fiscaal Brienen zijn teruggekeerd. Inzake het tweede punt, het verbod op de valse munten uit Huissen, zal Nispen de beeldenaren van die munten sturen naar de beeldsnijder van HHM in Hoorn. Vervolgens zullen zij bij plakkaat buiten koers worden gesteld. Over de dan volgende drie punten zullen Schagen en Boetseler Nispen horen en de vergadering vervolgens van advies dienen. Op het laatste punt is besloten dat Nispen en Brienen de daaronder vermelde zaken te Emmerik [Emmerich] en Huissen onderzoeken en daarover advies uitbrengen aan HHM.