21/07/1626, 13

21/07/1626, 13

13 Het voor de twee arme weeskinderen van de veldprediker mr. Dirck Valck overreikte verzoek om wat geld voor hun huishuur, stuit op bezwaren.