21/07/1626, 3

21/07/1626, 3

3 De Admiraliteit te Hoorn antwoordt d.d. 17 juli op het schrijven van HHM d.d. 24 juni inzake de betaling van de leveranciers uit Enkhuizen. Zij hadden goederen geleverd ten behoeve van het WIC -schip Orangieboom.
HHM zullen de redenen op grond waarvan het College de betaling weigert onderzoeken om vervolgens hun voornemen kenbaar te maken.
Inzake de 27.500 gld. bestemd voor de aankoop van het schip met toebehoren van Joris Martensz. van Staden en de 1.000 gld. die hem als beloning wordt verstrekt voor het opbrengen van de gevangenen, is besloten dat de Admiraliteit 28.500 op rente zal lenen.
Inzake de betaling van de matrozen die met het schip Eendracht (dat deel uitmaakte van de vloot van L'Ermite) zijn binnengelopen, zal eerst een eenparige resolutie moeten worden genomen.