21/07/1626, 4

21/07/1626, 4

4 De door de RvS opgestelde lijst voor de dorpen die onder Heusden vallen, is door HHM geapprobeerd.