21/07/1626, 5

21/07/1626, 5

5 Die van Breda hebben akte verzocht van de resolutie inzake de servitiën en vragen iemand te committeren tot de betaling.
Commies Verhaer zal de 34.000 gld. naar verhouding en pondpondsgewijs distribueren, na eerst een lijst van de servitiën te hebben gemaakt.