21/07/1626, 8

21/07/1626, 8

8 De RvS moet adviseren over het schrijven van stadhouder en raden in Kleef d.d. Emmerik [Emmerich] 11 feb. inzake de hindernissen die de inwoners van Duisburg en van verschillende andere plaatsen in het Land van Kleef ondervinden bij de invoer van het eigen gewas, hout en levensmiddelen.