21/07/1626, 9

21/07/1626, 9

9 Besloten is het plakkaat van de Munt te hernieuwen en te publiceren op 8 augustus, met de clausules dat de daarin geƫiste eed zal worden beschouwd als hernieuwd en dat de overtreders als meinedigen zullen worden bestraft.