22/07/1626, 1

22/07/1626, 1

1 Rekenmeester Olphert Barents rapporteert ter vergadering mede namens confrater Adriaen Pietersen dat de Rotterdamse ontvanger Vrousen meer dan 200.000 gld. schuldig zal blijven. Zij wilden de rekening niet sluiten zonder HHM hiervan in kennis te hebben gesteld.
HHM besluiten fiscaal Kinschot te committeren tot aanhouding van de ontvanger en inbeslagname van diens papieren totdat er nader over deze zaak zal zijn besloten. Nobel zal naar Rotterdam gaan om de magistraat aldaar te bewegen tot steun aan de fiscaal. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden verzocht iemand te suggereren die voorlopig het kantoor van de ontvanger kan beheren.